Cookies και Web beacons

Τα «cookies» είναι αρχεία δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποδοτική και χρήσιμη για εσάς τη χρήση του ιστοτόπου. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για την απόκτηση μη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του εκάστοτε ιστοτόπου και προκειμένου να παράσχουμε στους εγγεγραμμένους επισκέπτες μας την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη ηλεκτρονική εμπειρία.

‘Cookies’ are data files sent by websites to your computer when you browse that website. These data files contain data that allow our website to remember important information that will make your use of the website more efficient and useful. Our website uses cookies for various purposes. We use cookie technology and IP address to obtain non-personal information concerning visitors to each website and in order to provide registered visitors with the best personalised online experience.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; /  How do we use cookies?

Οι επισκέπτες του ιστοτόπου https://www.star-toys.com/ χρησιμοποιούν διαφορετικά λογισμικά πλοήγησης στο διαδίκτυο και διαφορετικούς υπολογιστές. Προκειμένου να διευκολύνουμε περισσότερο τις επισκέψεις σας με την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε, καταγράφουμε αυτόματα τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ένας επισκέπτης, καθώς και το όνομα του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου του επισκέπτη. Επίσης, καταγράφουμε τον συνολικό αριθμό επισκεπτών του ιστοτόπου με τρόπο αθροιστικό, ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε και βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας. Μέσω αυτής της διαδικασίας δεν πραγματοποιείται εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών. Αυτά τα δεδομένα μας δείχνουν εάν περισσότεροι επισκέπτες προτιμούν συγκεκριμένες λειτουργίες ή τμήματα του ιστοτόπου από άλλα, γεγονός που μας βοηθά να διατηρούμε τον ιστότοπό μας ενημερωμένο με νέο υλικό που είναι ενδιαφέρον για την πλειονότητα των επισκεπτών μας.Ειδικότερα τα ήδη των cookies που χρησιμοποιούμε είναι:

  • RemarketingCookies (Facebook Pixel, AdWorks): Eμφανίζει διαφημίσεις σε άτομα που έχουν επισκεφτεί τον ιστότοπό σας ή έχουν χρησιμοποιήσει την εφαρμογή σας για κινητά. Για παράδειγμα, όταν οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τον ιστότοπό σας χωρίς να αγοράζουν τίποτα, το επαναληπτικό μάρκετινγκ σάς βοηθά να επανασυνδεθείτε μαζί τους προβάλλοντας σχετικές διαφημίσεις στις διαφορετικές συσκευές τους.

Visitors to the https://www.star-toys.com/ website use different Internet browsers and computers. In order to further facilitate your visits using your technology of choice, we automatically record the browser and operating system used by each visitor, as well as the name of the Internet service provider of each visitor. We also record the total number of visitors to the website in an aggregated manner in order to update and improve our website. No personal information is exported through this process. These data show us whether more visitors prefer specific functions or sections of the website over others, which helps us keep our website up to date with new material that is interesting for the majority of our visitors. In particular, we use the following kinds of Cookies:

  • Remarketing Cookies (Facebook Pixel, AdWords): Remarketing shows ads to people who’ve visited your website or used your mobile app. When people leave your website without buying anything, for example, remarketing helps you reconnect with them by showing relevant ads across their different devices.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας; / How do we use cookies to personalise your experience on our website?

Η τεχνολογία των cookies μας βοηθά να παράσχουμε υλικό που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα ενός επισκέπτη και μας επιτρέπει να διευκολύνουμε για χάρη των επισκεπτών μας την εγγραφή και συμμετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς και την πρόσβαση σε άλλες λειτουργίες που διατίθενται στον ιστότοπό μας. Όπου επιτρέπεται, μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να συσχετίσουμε προσωπικές πληροφορίες με κάποιο αρχείο cookie.

Cookie technology helps us provide information that fits the interests of visitors and allows us to facilitate registration, participation in lotteries and contests, and access to other functions available on our website for visitors. Where allowed, we may correlate personal information with a cookie file in such cases.

Τι συμβαίνει εάν δεν θέλετε cookies; / What if you do not wish to accept cookies?

Εάν δεν θέλετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται σε αυτόν ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. (Ελέγξτε το μενού Help/Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε σωστά τις ρυθμίσεις σχετικά με τα cookies).

If you do not wish to accept cookies, your computer can be set to alert you each time a cookie is sent to it, or you can disable the download of all cookies by your Internet browser. (Check the Help menu of your browser to learn how you can change or correctly update your cookies settings).

Τι είναι τα web beacons και πώς τα χρησιμοποιεί η Εταιρεία; / What are web beacons and how does the Company use them?

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες και τα ενημερωτικά e-mail της «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» μπορεί να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες που ονομάζονται webbeacons, γνωστές και ως αρχεία τύπου GIF ενός pixel, καθαρά αρχεία τύπου GIF ή ετικέτες pixel. Η χρήση τους στον ιστότοπο επιτρέπει την καταμέτρηση των επισκεπτών που έχουν προσπελάσει τις σελίδες της «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Η χρήση τους στα e-mail προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών και στα ενημερωτικά δελτία μας επιτρέπει να μετρήσουμε πόσοι από τους εγγεγραμμένους χρήστες έχουν διαβάσει το υλικό που στέλνουμε. Τα webbeacons μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες και λειτουργίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους επισκέπτες/χρήστες μας, ώστε να παράσχουμε περισσότερο εξατομικευμένο υλικό. Δεν χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Some of the webpages and newsletters of IOANNIS PAPADOPOULOS & CO may contain electronic images called webbeacons, also known as one-pixel GIF files, pure GIF files or pixel tags. Their use on websites allows the counting of visitors who have accessed the pages of IOANNIS PAPADOPOULOS & CO. Their use in our product/service promotion e-mail messages and newsletters allows us to measure how many registered users have read the material we are sending. Webbeacons allow us to develop statistical information about the activities and functions that are most interesting to our visitors/users in order to provide more personalised material. They are not used to access personal information without your consent.

* * * * *

Η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα προϊόντα/υπηρεσίες στην ιστοσελίδα της «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Disabling cookies may affect your ability to use certain products/services on the IOANNIS PAPADOPOULOS & CO website.