Πληκτρολογήστε στο πεδίο παρακάτω τον κωδικό σας για να δείτε τον κατάλογο προϊόντων Star για το έτος 2022

{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"2000","autoplay":"true","autoplay_speed":"4500","loop":"true","animation_flex":"slide","slide_to_show_flex":"7","max_slide_to_show_flex":"7","slide_to_scroll_flex":"7","slide_margin_flex":"30","slide_width_flex":"120","start_slide_flex":"0","ticker_hover_flex":"true","random_start_flex":"false","caption":"false"}